Op De Peelrand worden vele werkzaamheden verricht voor het nieuwe seizoen.

Ook de hooimijt werd aangepakt en begint gestalte te krijgen.