Disclaimer


Disclaimer voor www.peelrand.org             All rights reserved (c) 2017

Naturistenvereniging De Peelrand, hierna te noemen Nv De Peelrand, verleent u hierbij toegang tot www.peelrand.org en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Nv De Peelrand behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.peelrand.org is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Nv De Peelrand spant zich in om de inhoud van www.peelrand.org zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.peelrand.org aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nv De Peelrand.
In het bijzonder zijn alle prijzen en tarieven op www.peelrand.org onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.peelrand.org opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nv De Peelrand nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

All rights reserved (c) 2017

Deze website en de domeinnaam www.peelrand.org is, behoudens hieronder genoemde auteursrechten, de website van Naturistenvereniging De Peelrand.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen primair bij de auteur. Informatie over de auteur is op te vragen via webmaster@peelrand.org.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de auteur, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.peelrand.org op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Persoonlijke gegevens en privacybeleid

U kunt onderaan de website de link klikken om onze pagina over Privacybeleid / Persoonlijke gegevens te lezen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens volgens de richtlijnen van de Europese wet en met behulp van de website van  ICTRecht Utrecht gegenereerd.