Privacybeleid / Persoonlijke gegevens

Gegevensbescherming Verklaring gegevensbescherming

Bescherming van uw persoonsgebonden gegevens

Bedankt voor uw interesse voor onze website www.peelrand.org en onze diensten. Wij hechten zeer veel waarde aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. De bescherming van deze informatie nemen wij in het bijzonder wat betreft de verzameling, transfer, verwerking en het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens naar aanleiding van uw bezoek aan onze website zeer serieus.

1. Verzamelen van data

Bij uw bezoek aan onze website slaan wij bepaalde gegevens op. Dit betreft in ieder geval het aangaan en ontbinden van contracten. Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij in ieder geval uw IP-adres, uw browser, type besturingssysteem en mogelijk de door u bezochte pagina’s op onze website. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan eventueel door u verstrekte persoonlijke gegevens. Een dergelijke koppeling is meestal niet mogelijk en wordt door ons ook niet beoogd.

2. Doorspelen van data

Door u verstrekte persoonlijke gegevens, daaronder worden onder meer uw naam en contactgegevens verstaan, worden door ons enkel aangewend voor de correspondentie met u en daarmee uitsluitend voor het doel waarvoor u die gegevens aan ons verstrekt heeft. Wij verstrekken uw gegevens louter aan derden wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen aan u na te komen. Ten behoeve van het uitvoeren van betalingen verstrekken wij uw gegevens aan banken en instanties betrokken bij de uitvoering van betalingsverkeer. In geen geval zullen wij in andere situaties dan hierboven beschreven uw gegevens doorspelen aan een derde partij, zonder dat daarvoor uw expliciete toestemming verkregen is. Hierop zijn de voorwaarden en bepalingen van de Federal Data Protection Act (BDSG) van toepassing.

3. Intrekken van toestemming en verwijdering

Aan ons verstrekte gegevens kunnen, op uw verzoek, op elk moment worden verwijderd. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die voor boekhoudkundige doeleinden en facturatie worden gebruikt. Uw gegevens worden door ons opgeslagen enkel voor zolang als dat dit noodzakelijk is om het door u beoogde doel van deze opslag te realiseren. Financiële, boekhoudkundige en voor belastingdoeleinden relevante gegevens kunnen door ons tot wel tien jaar bewaard worden.

4. Account

Door middel van het aanmaken en registreren van een account op onze website gaat u ermee akkoord dat de gegevens die u daarbij verstrekt door ons worden opgeslagen. Het betreft hier dan in ieder geval uw naam, (eventueel) adres, e-mailadres, plaatsnummer en uw inloggegevens.

5. Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief geeft u toestemming voor het gebruik van uw voor- en achternaam en uw e-mailadres voor reclamedoeleinden. U zult uitsluitend onze nieuwsbrief via ons ontvangen. De door u gegeven toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief is te allen tijde herroepbaar. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich voor de nieuwsbrief kunt afmelden en waardoor u deze in het vervolg niet meer zal ontvangen.

6. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en zal ook van uw bezoek gegevens bewaren indien u, via uw browser, toestemming verleend heeft voor het gebruik van cookies. Een cookie is een willekeurig gegenereerde data-eenheid die gegevens over uw specifieke bezoek aan onze website opslaat op uw eigen apparaat. Zo herkennen wij u bij een volgende bezoek en wordt u bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om wachtwoorden op te slaan.

7. Webanalyse/ Google Analytics / Google Remarketing / AdWords / DoubleClick door Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google remarketing, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics en Google Remarketing gebruiken cookies die worden opgeslagen op uw computer. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal de opgeslagen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit voor website-exploitanten te maken en voor internetgerelateerde diensten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien vereist door de wet of voor zover deze derden de informatie namens Google overdragen. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar wij wijzen erop dat u in dat geval niet altijd in staat bent om alle functies van de website te gebruiken. Met uw bezoek aan deze site gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Het in de toekomst aanwenden van via Google Analytics verzamelde gegevens kunt verhinderen door de daarvoor bestemde add-on aan uw browser toe te voegen. Dit kunt u doen via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Ook het verzamelen van gegevens door Google Analytics kunt u voorkomen en wel via de volgende link. Hiermee installeert u een cookie die voorkomt dat uw gegevens bij een toekomstig bezoek worden opgeslagen. Google Analytics deaktivieren

Graag willen we onder uw aandacht brengen dat deze website louter anoniem gegevens verzamelt via Google Analytics. Uw IP-adres en daaraan gekoppelde gegevens worden opgeslagen zonder enige verwijzing naar tot uw persoon herleidbare gegevens.

Wij wijzen erop dat deze website gebruikmaakt van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp ()”. Hierdoor worden IP-adressen alleen opgeslagen in anonieme vorm en is een direct verband tussen personen en de opgeslagen data dus uitgesloten.

Door het gebruik van Google Remarketing kunnen derden, waaronder Google, u met gerichte advertenties benaderen. Deze partijen maken gebruik van cookies, opgeslagen na eerdere bezoeken aan de website. Deze zijn van invloed op de inhoud van eventuele vertoonde advertenties en niet op de hoeveelheid advertenties die u te zien krijgt. We maken ook gebruik van Google Analytics om gegevens van Google AdWords en de Double Click cookie-analyse om het aanbod van advertenties beter op uw wensen en behoeften af te stemmen.

Indien u dit niet wenst, kunt u met deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl voorkomen dat er gegevens worden opgeslagen om u met gerichte advertenties te benaderen. Alternatief zou u de DoubleClick cookie uit kunnen schakelen via de volgende link: https://www.aboutads.info/choices/.

DoubleClick is een dienst van Google die uw browser koppelt aan een identificatienummer (ID). Dit heeft invloed op de advertenties die vertoond worden in uw browser. In geen geval bevatten deze cookies persoonlijke informatie. Deze cookies bevatten enkel gegevens over uw eerdere bezoeken aan websites en stellen op basis hiervan een aanbod van relevante advertenties samen. De informatie die middels deze cookies verkregen wordt is afkomstig van Google en wordt door Google opslagen op een server in de Verenigde Staten.

Ook door Google AdWords worden er cookies op uw apparaat opgeslagen. Dergelijke cookies worden aangemaakt wanneer u op een Google-advertentie klikt. Deze gegevens zijn niet bedoeld en evenmin in staat om u persoonlijk te identificeren. De beheerder van de website die u via de advertentie bezoekt kan zo nagaan dat zijn website via de betreffende advertentie gevonden is. Elke gebruiker van Google AdWords krijgt een unieke cookie en derhalve kunnen er dus geen conclusies getrokken worden over het gedrag van specifieke gebruikers op de website van AdWords-adverteerders. De data die via dit cookie verzameld wordt, dient slechts statistische doeleinden. AdWords-adverteerders en andere klanten van Google ontvangen in geen geval persoonlijke gegevens van gebruikers of bezoekers van hun website(s).

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://www.google.de/intl/nl/policies/.

 

8. Uw rechten

Indien u het niet eens bent met het opslaan van persoonlijke gegevens of van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met uw rechten, dan zullen we proberen om met u tot een vergelijk te komen en eventueel de nodige correcties toe te passen (voor zover dit mogelijk is onder de geldende wetgeving). U kunt op elk gewenst moment informatie opvragen over welke persoonlijke informatie wij van u hebben opgeslagen.

Indien u vragen hebt hierover of met ons in contact wilt treden over het opslaan van informatie in zijn algemeenheid, of over u in het bijzonder, dan verzoeken wij u gebruik te maken van de volgende contactgegevens zoals vermeld bij “contacten”.